راهنمای کار با سامانه

 
 
عکس مدیر سیستم
فیلمهای کارگاه آموزشی سامانه یادگیری الکترونیکی
از مدیر سیستم در سه‌شنبه، 25 تیر 1392، 12:11 عصر
 
حضور اعضای محترم هیات علمی می رساند ، فیلمهای آموزشی کارگاه فوق از طریق ادرس زیر قابل دسترسی می باشد